Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) teigimu, skraidymas bepiločiu orlaiviu Europos Sąjungoje įskaitant Lietuvą yra legalus. Tačiau, prieš tai rekomenduojame susipažinti su svarbiausiu reglamentu apibrėžiančiu bepiločių orlaivių naudojimo taisykles – ES 2019/947. Nuo 2021 m. sausio 1 d. Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra standartizavo dronų reglamentus visose savo valstybėse narėse. Nauja reguliavimo sistema pakeičia esamus reglamentus, kuriuos anksčiau į įstatymus priėmė atskiros valstybės narės. Be 28 valstybių narių, naujus EASA dronų reglamentus taip pat priėmė Islandija, Šveicarija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

Kuomet nuotoliniai pilotai atitinka keliamus reikalavimus jų pasirinktam skrydžiui yra būtina pasitikrinti oro erdvę. Apie oro erdvės išplanavimą visuomet geriausia ieškoti informacijos kiekvienos šalies vietinėje oro navigacijos paslaugų interneto svetainėje. Alternatyvią nuorodą į kiekvienos šalies neskraidymo žemėlapį galite rasti ČIA. Šiame puslapyje yra pateikiamas visos Europos oro erdvės planas, tačiau informacija šiame puslapyje nėra atnaujinama dažnai, dėl to galimi netikslumai.

Naujausias Lietuvos oro erdvės žemėlapis yra pateikiamas VĮ “Oro navigacijos svetainėje. Žemėlapis yra pateikiamas KMZ formatu, dėl ko jo peržiūrai yra reikalinga papildoma “Google Earth” programinė įranga. Siekiant patogiai atvaizduoti Lietuvos oro erdvės žemėlapį buvo sukurtas puslapis https://oran.lt/. Puslapyje yra naudojama naujausia Lietuvos oro erdvės informacija gaunama iš VĮ „Oro Navigacija“.

Ką reikia žinoti apie skirtingas zonas pažymėtas oro erdvės žemėlapyje?

Specialios sklandymo zonos | SGZ

Tai zonos, skirtos vykdyti skrydžius su sklandytuvais. Bet kokio tipo skrydžiai turi būti koordinuojami radijo ryšiu. Sklandymo zonos turi galiojančias apatines ir viršutines aukščių ribas. SGZ gali būti aktyvi ir neaktyvi. Kuomet zona neaktyvi, koordinavimas radijo ryšiu nėra reikalingas, galioja nekontroliuojamos (G klasės) oro erdvės taisyklės. Ar zona aktyvuota, galima patikrinti naujausiame oro erdvės apribojimų informaciniame biuletenyje šiuo adresu.

Pavojingos zonos | Danger areas

Tai zonos, kuriose vykdoma veikla kuri gali būti pavojinga skrydžiams tam tikrose aukščių ribose. Skrydžiai šiose zonose nėra draudžiami, tačiau vykdant juos reikia būti itin budriems. Išankstinis suderinimas vykdyti skrydžius šiose zonose nėra privalomas. Pavojingos zonos gali būti aktyvuojamos. Ar zona aktyvuota, galima patikrinti naujausiame oro erdvės apribojimų informaciniame biuletenyje šiuo adresu.

Pasienio zona | Border area

Pasienio zona galioja prie sienos su Baltarusija ir Rusija (Kaliningrado sritimi). Pasienio zona tęsiasi 4 jūrmyles (apie 7,4 km.) į Lietuvos teritorijos vidų nuo sienos su Rusija ir Baltarusija. Skrydžiai šiose zonose yra griežtai draudžiami be išankstinio suderinimo su atsakingomis institucijomis. Tokių skrydžių vykdymui privalomi atsakikliai. Įstatymas, reglamentuojantis skrydžius pasienio zonoje, kartu su paraiškos forma yra pasiekiama šiuo adresu.

Ribojamos zonos | Restricted areas

Tai zonos, kuriose skrydžiai su bepiločiais orlaiviais yra ribojami tam tikru metu, kuomet zona yra aktyvuota. Zonos turi žemutines ir viršutines aukščių ribas. Kuomet zona yra aktyvuota, joje skristi draudžiama, išskyrus tuos atvejus kuomet yra turimas tam leidimas. Ar zona yra aktyvi galima patikrinti paspaudus šią nuorodą ir pasirinkus skrydžio datą ČIA. Kuomet zona yra neaktyvuota, zonos ribojimai negalioja. Žemiau yra pavyzdys iš oro erdvės informacinio biuletenio, kuomet yra aktyvuota viena iš ribojamų zonų:

Draudžiamos zonos | Prohibited areas

Tai zonos, kuriose skrydžiai bepiločiais orlaiviais be išankstinio suderinimo su atsakingomis institucijomis yra griežtai draudžiami nustatytose aukščių ribose. Siekiant gauti leidimą skrydžiui yra privalu gauti sutikimus iš visų zonos steigėjų ir prašymą vykdyti skrydį su zonos steigėjų sutikimais siųsti Karinėms Oro Pajėgoms (KOP). Zonos identifikacinis pavadinimas prasideda raidėmis “EYP”. Skrydžius draudžiamoje zonoje reglamentuojantis įstatymas kartu su skrydžio prašymo forma ir zonos steigėjų kontaktais galima rasti šioje nuorodoje.

KAM BO ribojimai | Military areas

Tai yra karinės paskirties zonos, kurioms galioja tokia pati tvarka kaip ir draudžiamoms zonoms. Šios karinės zonos identifikacinis pavadinimas prasideda raidėmis EYURM. Dėl skrydžių leidimų šiose zonos kreiptis ORAN.lt puslapyje nurodytais kontaktais, pasirinkus norimą zoną.

BO aukščių ribojimai | UAS altitude limits

Šios zonos žymi aukščių ribojimus bepiločiams orlaiviams nuo žemės paviršiaus (AGL). Daugelis šių zonų yra įsteigta oro uostų apylinkėse, taip siekiant netrukdyti kylantiems ir besileidžiantiems orlaiviams. Skrydžiai šiose zonose gali būti vykdomi be išankstinio suderinimo, tačiau privaloma griežtai laikytis maksimalaus aukščio ribojimų, kaip nurodyta oro erdvės žemėlapyje.

ATZ TIZ

Aerodromo oro eismo zonos (ATZ) ir oro eismo informacijos zona (TIZ) yra priskirtos privalomo radijo ryšio oro erdvėms (RMZ), kuriose taikomi Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, SERA.6005 a) punkto reikalavimai. Jeigu orlaivyje neįrengta radijo ryšio įranga, vykdyti skrydžius ATZ leidžiama iš anksto suderinus su aerodromo savininku ar naudotoju.

Jeigu turite pasiūlymų kaip būtų galima patobulinti ORAN.lt – labai laukiame Jūsų laiškų el.paštu: info@droneteam.lt.

Saugių skrydžių Jums linki DRONETEAM.lt komanda!

Categories: Misijos